Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2014

calvii27
4550 ae68
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray

February 16 2014

calvii27
Reposted fromarizonadream arizonadream viax-ray x-ray
calvii27
calvii27
Reposted fromraita raita viax-ray x-ray
calvii27
4003 e496 500
Reposted fromkolekcjonerwad kolekcjonerwad viax-ray x-ray
calvii27
Reposted frompieprzycto pieprzycto viax-ray x-ray
calvii27
4827 a72d
Reposted fromzzyxz zzyxz viax-ray x-ray

February 15 2014

calvii27
Reposted fromstopme stopme viax-ray x-ray
calvii27
Reposted fromextraordinary extraordinary viax-ray x-ray
calvii27
Reposted fromdreamteam dreamteam viax-ray x-ray
calvii27
1469 7e1e
Reposted frominfinitearms infinitearms viax-ray x-ray
calvii27
Reposted fromManwithKazoo ManwithKazoo viax-ray x-ray
calvii27
Reposted fromwagabunda wagabunda viax-ray x-ray
calvii27
0390 b07e 500
Reposted fromscorpix scorpix viax-ray x-ray
calvii27
Reposted fromdurmik durmik viax-ray x-ray
calvii27
6192 eae2 500
Reposted frommissmali missmali viax-ray x-ray

February 11 2014

calvii27
Bycie z kimś to jest ciężka robota, a ludzie mają potrzebę łatwego kupna, dostawy do domu, gwarancji i pełnej satysfakcji użytkowania. Zawsze będzie jakiś syf, przez który trzeba się przeczołgać. Bycie z kimś to praca, wiadomo, ona może zrobić się w pewnym momencie bez sensu, ale trzeba wykonać ten trud wzajemnego dostosowywania. I wydaje mi się, że im więcej jest w ludziach życia wewnętrznego, tym tej orki jest więcej - Basi z kasy w Tesco i Romkowi, który jest informatykiem w Cap Gemini, jest chyba trochę łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromraita raita viax-ray x-ray
calvii27
3460 996e
Reposted fromcholera cholera viax-ray x-ray
calvii27
"Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuje się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika".
Reposted frompoezja poezja viax-ray x-ray
calvii27
7307 a549 500
Reposted fromreksi0 reksi0 vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl